tisdag 12 mars 2019

Verktyg i vårt projekt "Jag och världen"

Med hjälp av olika verktyg har vi tillsammans med barnen rest runt i världen till platser som barnen valt att besöka. Då intresset för flaggor var stort i början av höstterminen ledde det in oss på projektet "Jag och världen".

"Var bor vi?", Varför heter det huvudstad?", "Har vi någon kung/drottning?" var några av de inledande frågor barnen ställde till oss i början av projektet.


För att ta reda på svaren har vi tillsammans med barnen undersökt, forskat och frågat oss fram med hjälp av datorer, böcker och lärplattor.
Utifrån det har vi sedan arbetat med projektet på olika vis.  
Vi har skapat på många olika sätt utifrån bilder och fakta, dansat till musik från olika länder, rest runt i världen med hjälp av Google Earth, Green Screen, Puppet Pals och jordglob.Att forska om ett nytt land har gett oss så mycket kunskap och ännu fler frågeställningar. Det finns så mycket vi vill veta!


 

 
Att få bygga i olika material utifrån projektet är något som ständigt är levande i vår miljö.


"Hur stort är Kina?"

"Hur lång är den Kinesiska muren?"
"Är Kinesiska muren den längsta byggnaden i världen?"
"Har Kina någon kung?"
"Vad är ett tempel?" är några av alla funderingar kring det senaste resmålet vi gjort.


 
 
 Det har varit spännande för oss alla att resa runt i världen och vi har lärt oss så mycket. Barnen är fortfarande mer nyfikna på allt som finns att upptäckta runt omkring oss så vi får se vart nästa resa bär av...


fredag 16 november 2018

Hållbar framtid - "Man värmer upp i hjärtat när man gör någon glad"

Vårt gemensamma fokusområde på förskolan Växthuset är "Hållbar framtid". Utifrån detta lär vi känna varandra både i den lilla och stora gruppen.
Hur är jag en bra kompis, och hur kan jag göra någon glad? Barnen hade många kloka och fina tankar om detta. På morgonmötet fick vi göra en kompis sol av kaplastavar. Alla fick säga något om hur man kan göra en kompis glad.

 Att lära sig och förstå hur jag är en del av allt som händer. Att mitt sätt att vara har betydelse för hur mina kompisar mår. Varje stråle visar på hur en bra kompis ska vara.

              Runt skaparbordet tog Kompissolen form. Här fick vi träna på SAMARBETE...


                                                Vi lyssnar på och hjälper varandra.
                                      När vi skapar tillsammans lär vi oss på ett lustfyllt sätt.

                                   Vi upplevde att barnen visade ett stort engagemang för uppgiften, där dom fick ett gemensamt mål med sitt skapande. Detta bidrog till att stärka kompiskänslan i hela gruppen.

 Deras egna tankar om hur man är en bra kompis pryder nu vår vägg inne på avd. 3. Den härliga solen hälsar oss välkommen på morgonen.


                                 "Man värmer upp i hjärtat när man gör någon glad"


tisdag 12 juni 2018

Tipspromenad

På vår årliga sommarfest hade vi ordnat en tipspromenad som handlade om våra projekt vi haft under våren. Detta inspirerade våra barn på avdelning 3 att göra en egen tipspromenad. 
Lycka till med frågorna!
Vi på förskolan Växthuset vill också passa på att önska er alla en rolig och skön sommar!
fredag 20 april 2018

Babblarna flyttar in på avd.1Babblarna i fönstret lockar in barnen på avdelningen. Kuben fylldes med Babblarnas värld och Babblarna flyttade in. I kuben skapas det "lilla rummet" där barnen och leken kan omslutas.
 
 
 
 Den här dagen är Babblarna med på samlingen i sagan "Babblarna i skogen", som en del av vårt prioriterade mål "Hållbar framtid".

 
Vi utforskar is tillsammans med Babblarna.
 
 
 
 

 
Vi upplever känslan av färg och sätter ord på Diddis alla färger. Barnen uttrycker förvåning och glädje när de får syn på Diddi på pappret.
 
 
Babblarna och matematik.
  

 
Upplevelse av transparens med Babblarna på ljusbordet.
   
  

 
Barnen utforskar vatten och snö tillsammans med Babblarna.

                                   


 
Barnen målar på is och Babblarna får liv ute.
 


                                                 Vi målar STORA Babblare.
 
 
 

 
Babba följer med på upptäcksfärd i skogen. Barnen visar Babba olika vårtecken, ett sorkhål, en snigel och hittar saker i naturen som har samma färg som Babba.
 
 


Lpfö 98 rev.2010
"Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter."